Úvodní konzultace

Rychlá konzultace (až 30 minut) je určena pro klienty kteří potřebují zodpovědět několik rychlých dotazů, utvrdit se detailech vízové žádosti nebo ověřit správnost informací získaných z oficiálních či neoficiálních zdrojů.

Kompletní konzultace (až 60 minut) slouží k detailnímu zhodnoceni klientovy unikátní situace a posouzení, zdali je možné dosáhnout vytýčených imigračních cílů vzhledem k aktuálně platným imigračním zákonům.

Přejít na začátek